Suru, kriisi

”Kriisi ei ole sairautta, josta tulee parantua, vaan elämää, joka on elettävä.”
Outi Ruishalme ja Liisa Saaristo

Erilaiset elämäntilanteet ja elämää mullistavat tapahtumat voivat kohdata ketä tahansa. Elämä ajautuu kriisiin. Läheisen ihmisen kuoleman tai jokin muu menetys, aiheuttaa surua. Menetykseen saattaa liittyä järkytys, hämmennys, epätoivo, syyllisyys, pelko, viha tai häpeä. Kaikki tunteet ovat mahdollisia. Suru on jokaiselle yksilöllistä ja henkilökohtaista. Selviytymisen kannalta on tärkeää, että ajatuksiaan ja tunteitaan saa puhua ja jakaa jollekin turvalliselle ja luotettavalle ihmiselle. Läheiset ja ystävät ovat tässä avainasemassa.

Joskus asioista on helpompi puhua hieman vieraammalle. Diakoniatyöntekijät ja papit tarjoavat henkilökohtaista keskusteluapua.

Diakoni 
Pekka Kuuppo 
pekka.kuuppo@evl.fi
050 592 0062

Diakonissa
Kirsi Männikkö
kirsi.mannikko@evl.fi
050 562 3225

Sairaalasielunhoito / sairaalapappi

Sairaalasielunhoitaja työskentelee terveydenhuollossa potilaiden, heidän omaistensa ja terveydenhuollon henkilökunnan hyväksi.

Sairaalasielunhoitaja haluaa kuunnella sinua luottamuksellisesti. Ota rohkeasti yhteyttä, kun olet ahdistunut, peloissaan
toivot hengellistä tukea, rukousta tai yksityistä ehtoollista
haluat viettää rukoushetken kuoleman lähestyessä tai sen jälkeen

Sairaalasielunhoitajan/ papin yhteystiedot löytyvät sairaalan käytävän ilmoitustaululta tai osaston kansliasta.

apua ja tukea suruun ja kriisiin

Mieltä voivat järkyttää monenlaiset yllättävät tapahtumat. Tukea vaikeaan tilanteeseen saa esimerkiksi seurakunnan diakoniatyötekijöiltä tai papeilta. 

Apua elämän kriiseihin

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Älä jää yksin vaikeiden tunteiden kanssa, vaan hae itsellesi ja läheisillesi keskusteluapua. Keskusteluapua ammatti-ihmisten kanssa saat oman kuntasi kriisipalveluiden kautta. Myös seurakunnan työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan ja keskustelemaan kanssasi.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä