Viranhaltijapäätökset

Tainionvirran seurakunnan viranhaltijapäätökset löydät tältä sivulta. Päätökset ovat nähtävänä muutoksenhakuajan. Henkilöstön vuosilomia ym koskevia päätöksiä ei julkaista tällä sivulla.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

 

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

 

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset

 

A18_29.11.2023 Leirikeskus Kompelonlahden majoitusrakennusten kattojen korjaus