Uutislistaukseen

Tainionvirran seurakunnassa koronapassi käyttöön tapaninpäivään saakka

2.12.2021 23.07

TAINIONVIRRAN SEURAKUNNASSA TOIMITAAN 3.-26.12.2021 SEURAAVASTI
 
Kaikessa toiminnassa huomioidaan terveysturvalliset peruslähtökohdat. Päijät-Hämeen koronayhteistyöryhmä suosittaa, että Päijät-Soten alueella rokottamattomat aikuiset välttävät sisätiloja, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Tilaisuuksiin ei tulla sairaana, noudatetaan turvavälejä, noudatetaan kasvomaskisuositusta, huolehditaan käsihygieniasta.
 
JUMALANPALVELUKSET JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET
 
Julkisessa uskonnonharjoittamisessa, kuten jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa koronapassia ei voi edellyttää eikä se siten ole käytössä. Ne toimitetaan niin, että kirkkotila on osastoitu 20 hengen lohkoihin, joiden välillä on selkeä suojavyöhyke. Jouluaaton, jouluyön ja jouluaamun jumalanpalvelusten osalta päätökset tehdään myöhemmin.
Kirkollisia toimituksia voidaan suorittaa seurakunnan tiloissa ja kodeissa.
 
Henkilömäärärarajoitus ei koske yksityistilaisuuksia (mm. perhejuhlat, kuten kastekahvit, hääjuhlat, muistotilaisuudet). Niissä terveysturvallisuusvastuu on perheillä ja omaisilla. Työntekijät voivat osallistua yksityistilaisuuksiin, mikäli terveysturvallisuusnäkökohdat huomioidaan.
 
Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi sisätiloissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, erityisesti jos turvavälejä ei pystytä noudattamaan. Terveysturvallisuusnäkökohdat tarkkaan huomioiden mutta puheen selkeyden ja kuuluvuuden parantamiseksi pappi/avustaja voi toimia myös ilman maskia, mutta ehtoollisenvieton aikana kasvomaski on käytössä. Kolehdinkantajat käyttävät maskia.
Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.
 
KORONAPASSIA KÄYTETÄÄN KONSERTEISSA JA KAUNEIMMISSA JOULULAULUISSA
 
Koronapassia voidaan käyttää mm. ”yleisötilaisuuksissa”. Osallistujien pitää esittää koronapassi kaikissa Tainionvirran seurakunnan tiloissa järjestettävissä konserteissa 3.-26.12. Koronapassi vaaditaan myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien osallistujilta. Koronapassi on lisäksi käytössä yksittäisissä seurakunnan järjestämissä yleisötilaisuuksissa, joissa osallistujia on yli 20. Asia kerrotaan tapahtumatiedoissa.
 
Koronapassi tarkastetaan kaikilta yli 16-vuotiailta osallistujilta ovella. Koronapassi voi olla tulosteena tai sähköisenä, jolloin se luetaan THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella. Koronapassin tarkistuksessa riittää hyväksyttävästi luettu QR-koodi. Osallistujan tulee taittaa paperitodistus tai peittää se siten, että siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, josta selviää todistuksen nimi ja henkilön nimi, syntymäaika, QR-koodi ja todistuksen tunniste, ei muita henkilötietoja. Toiminnanharjoittajaa, sen palveluksessa olevaa tai sen tehtävää hoitavaa koskee tietosuojalain mukainen vaitiolovelvoite. Koronapassin voi ladata tai tulostaa omakanta.fi-palvelusta tai sen voi saada tulostettuna terveydenhuollon yksiköstä, jossa koronarokotus on annettu tai koronatesti on tehty. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta tai esiintyjiltä.
 
SEURAKUNNAN MUUT TILAISUUDET
 
Seurakunnan normaali toiminta on mahdollista sisätiloissa, jos osallistujia on korkeintaan 20. Terveysturvallisuusohjeita noudatetaan kaikissa seurakunnan kiinteistöissä. Ulkopuolisten järjestämien ryhmien sekä perhejuhlien järjestäminen seurakunnan kiinteistöissä on mahdollista.