Häät


Rakkaus on erinomainen juhlan aihe! Avioliittoon vihkiminen on kahdenvälinen oikeudellinen sopimus, mutta samalla myös sitoutumista ja Jumalan siunauksen pyytämistä yhteiselle elämälle. Kirkollisen vihkimisen voi järjestää kirkkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Juhlahetkessä voi paikasta riippumatta olla mukana vain pari läheistä tai paljon ystäviä ja sukulaisia. Yksinkertaisimmillaan kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää niin, että paikalla on vihittävän parin ja papin lisäksi kaksi todistajaa. 

Avioliiton siunaaminen

Siviiliviranomaisen edessä tai muualla kuin Suomessa solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla. Avioliiton siunaamista voi pyytää myös silloin, jos vain toinen avioparista kuuluu kirkkoon. 

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.

Järjestelyt

Vihkiajasta ja -paikasta sovitaan asiakaspalvelussa. Pappi ottaa yhteyttä vihkipariin hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Hänen kanssaan sovitaan toimituskeskustelusta ja mahdollisesta harjoituksesta vihkipaikalla. Keskustelussa tutustutaan, keskustellaan avioliitosta ja käydään läpi vihkikaava. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa.

Ennen vihkimistä on selvitettävä, ettei aiotulle avioliitolle ole laissa säädettyjä esteitä. Ennen vihkimistä tulee siis suorittaa avioliiton esteiden tutkinta.

Avioliiton esteet voi tutkia seurakunta, jonka jäseniä kumpikin kihlakumppani tai toinen heistä on. Kihlakumppanien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Esteiden tutkinta laitetaan vireille kirkkoherranvirastossa tai sen voi tehdä ev.lut.kirkon asiointipalvelussa. Tutkintatodistus on voimassa neljä kuukautta, joten sen voi pyytää hyvissä ajoin ennen vihkimistä.

Esteiden tutkintapyyntölomakkeen voi myös pyytää lähettämään kotiin. Voit palauttaa lomakkeen kirkkoherranvirastoon osoitteella Tainionvirran seurakunta

Kihlaparin, joista toinen tai molemmat ovat ulkomaankansalaisia, avioliiton esteet tutkii Digi- ja väestötietovirasto, katso ohjeet www.dvv.fi Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Todistuksen toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta lähetämme kihlaparille postitse kirjeenä. Emme lähetä todistuksia sähköpostitse.

Lahden aluekeskusrekisterissä avioliittoasioissa neuvotaan puhelinnumeroissa 044 719 4611 ja 044 719 1256.

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

 

Tilojen ja tilaisuuksien varaaminen

Asiakaspalvelun kautta sinua palvellaan, kun haluat sopia kirkollisista toimituksista, kuten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä, hautaan siunaamisesta. Kirkkotilojen ja seurakuntasalien käyttö kirkollisissa toimituksissa (kaste ja kastekahvit, vihkiminen ja hääjuhla sekä hautaansiunaaminen ja muistotilaisuus) on Tainionvirran seurakunnan jäsenille maksutonta. Tiloja voi varata myös muihin perhejuhliin. Tilojen käyttökorvauksista kirkkoneuvoston on päättänyt alla olevan hinnaston mukaisesti. 

Enemmän toimituksista kerrotaan Perhejuhlat ja hautajaiset-sivulla sekä tiloista kirkot ja tilat-sivulla.

Hinnasto

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus