Häät


Rakkaus on erinomainen juhlan aihe! Avioliittoon vihkiminen on kahdenvälinen oikeudellinen sopimus, mutta samalla myös sitoutumista ja Jumalan siunauksen pyytämistä yhteiselle elämälle. Kirkollisen vihkimisen voi järjestää kirkkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Juhlahetkessä voi paikasta riippumatta olla mukana vain pari läheistä tai paljon ystäviä ja sukulaisia. Yksinkertaisimmillaan kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää niin, että paikalla on vihittävän parin ja papin lisäksi kaksi todistajaa. 

Avioliiton siunaaminen

Siviiliviranomaisen edessä tai muualla kuin Suomessa solmittu avioliitto voidaan siunata kirkollisesti. Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla. Avioliiton siunaamista voi pyytää myös silloin, jos vain toinen avioparista kuuluu kirkkoon. 

Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.

Järjestelyt

Vihkiajasta ja -paikasta sovitaan asiakaspalvelussa. Pappi ottaa yhteyttä vihkipariin hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Hänen kanssaan sovitaan toimituskeskustelusta ja mahdollisesta harjoituksesta vihkipaikalla. Keskustelussa tutustutaan, keskustellaan avioliitosta ja käydään läpi vihkikaava. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa.

 

Tilojen ja tilaisuuksien varaaminen

Asiakaspalvelun kautta sinua palvellaan, kun haluat sopia kirkollisista toimituksista, kuten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä, hautaan siunaamisesta. Kirkkotilojen ja seurakuntasalien käyttö kirkollisissa toimituksissa on Tainionvirran seurakunnan jäsenille maksutonta. Tiloja voi varata myös muihin perhejuhliin. Tilojen käyttökorvauksista kirkkoneuvoston on päättänyt alla olevan mukaisesti. 

Enemmän toimituksista kerrotaan Perhejuhlat ja hautajaiset-sivulla sekä tiloista kirkot ja tilat-sivulla.

Hinnasto

YouTube-video