Askeleita kohti monikäyttöisempää kirkkotilaa

Miten kirkkotilaa voisi käyttää nykyistä monipuolisemmin niin, että seurakuntamme alueella asuvat kokisivat kirkkomme läheisemmäksi?Tähän kysymykseen lähdin etsimään vastausta palvelumuotoilukoulutukseni kehittämistyön kautta. Kehittämistyöni sai nimekseen "askeleita kohti monikäyttöisempää kirkkotilaa", sillä kehittämistä tehdään usein pienin askelin. Tässä vaiheessa en vielä tiennyt, mitä tai millaista mallia tulisimme rakentamaan.

Diakoniatyössä minulle on tärkeää kestävä ajattelutapa. Siksi se on yksi kantava arvo kehittämistyössäni. Kehittämistyöni liittyy kirkon perustehtävään, seurakuntamme strategiaan sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaan "Ovet auki".

Tavoitteeksi kehittämistyölle asetin dialogin lisäämisen, ihmisten osallisuuden vahvistamisen, keinojen etsimisen ihmisten kohtaamiseen ja hengellisyyden tukemiseen sekä mallin luomisen kirkkotilan käytön uudistamiseen. Toki myöhemmin huomasin, että viimeinen tavoite oli kovin korkea ja olenkin sitä sanoittanut hieman toisin. Toiveenani oli kuitenkin se, että edes pienesti voisimme madaltaa kirkon kynnystä, jotta sinne olisi erilaisten etsijöiden helpompi tulla.

Liikkeelle lähdin kaikille avoimella kyselyllä, johon tuli kaiken kaikkiaan 175 vastausta. Kyselyn tuloksista nousi 3 askeleen malli, jota lähdin jatkotyöstämään työpajassa sekä tiimin kanssa.

Kyselyn yhteenvetoon voit tutustua tästä.

 

 

Työpajatyöskentelyä

Tiimissä

 

Ensimmäinen tiimipalaveri:

Esittäydyimme ja virittäydyimme aiheeseen kirkkotilassa-kuvien kautta, sovimme tiimin työskentelystä sekä kirjoitimme/piirsimme nopeita ideoita!

 

Toinen tiimipalaveri olikin sitten kirkossa. Lähdimme rakentamaan konkretiaa ja jaoimme vastuita.

Ja sitten vaan ideat käytäntöön!

Oranssit palaset, jotka kuvaavat kolme askelta: hiljentymiseen, turvalliseen yhteyteen ja arjen pyhään.
Kolmen askeleen malli syntyi kyselyn tuloksista. Tätä käytettiin jatkotyöskentelyssä pohjana.