Seurakunnan ilmoitustaulu, esityslistat ja viranhaltijapäätökset

Tainionvirran seurakunnan viranhaltijapäätökset löydät tältä sivulta. Päätökset ovat nähtävänä muutoksenhakuajan. Henkilöstön vuosilomia ym koskevia päätöksiä ei julkaista tällä sivulla.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

Esityslistat

 

Kirkkovaltuuston kokouksen 17.6.2024 esityslista

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

 

A8 / 29.5.2024 Kotikäyntityön määräaikaisen diakonian viran jatkaminen

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset

 

A5 / 4.6.2024 Uuden toimitilan muutostöiden suunnittelijan ja valvojan ottaminen