Seurakunnan ilmoitustaulu, esityslistat ja viranhaltijapäätökset

Tainionvirran seurakunnan viranhaltijapäätökset löydät tältä sivulta. Päätökset ovat nähtävänä muutoksenhakuajan. Henkilöstön vuosilomia ym koskevia päätöksiä ei julkaista tällä sivulla.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.

Esityslistat

 

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

A2/14.2.2024 Kolehtisuunnitelman muutos

A3/22.2.2024 Kirkon oppaat Sysmän kirkkoon

A4/22.2.2024 Kirkon oppaat Hartolan kirkkoon

 

Talouspäällikön viranhaltijapäätökset

A1/26.2.2024 Kausityöntekijöiden palkkaaminen Hartolan hautausmaalle