Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistus (ns. elossaolotodistus)

Todistus elossa olevasta seurakunnan jäsenestä tilataan siitä seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla. Todistusta tilattaessa on ilmoitettava henkilötiedot sekä todistuksen käyttötarkoitus. Todistuksen voi tilata myös Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvien osakasseurakuntien kirkkoherranvirastoista tai Lahden seurakuntayhtymän asiointi- ja palvelupisteestä (Vapaudenkatu 6).

Virkatodistus (ns. elossaolotodistus) ulkomaan viranomaisille

Ulkomaan viranomaisia varten voimme toimittaa virkatodistuksia monikielisellä lomakkeella. Lomakkeen kielinä ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.

Ulkomaan viranomaiselle toimitettava virkatodistus tulee vahvistaa julkisen notaarin  toimesta. Lisäksi voidaan tarvita vielä ulkoasiainministeriön ja kyseisen valtion edustusten vahvistaminen. Virkatodistuksen vahvistaminen jää asiakkaan tehtäväksi.

Sukuselvitys vainajasta

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Vainajasta tarvitaan perunkirjoitusta varten katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien. Kaikki sukuselvitykset tehdään Lahden aluekeskusrekisterissä.

 

Näin voit tilata virkatodistuksen

1. Yksityishenkilöt, yritys- ja organisaatiotilaajat: Tilaa virkatodistus - evl.fi 

Virkatodistuksen elävän henkilön tiedoista (ns. elossaolotodistus) voit tilata myös puhelimitse numerosta 03 876 300 ma-to klo 9-12.  Sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen voit tilata myös puhelimitse numerosta 044 719 4612 ma-pe klo 9–12.

Lisätietoja virkatodistusten ja sukututkimusten tilauksesta