Martti Komu

Hallintosihteeri
virkavapaalla

Pekka Kuuppo

Diakoni
virkavapaalla





Ari Rinne

Haudankaivaja
Sysmä