Kolmiyhteinen Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki

Kuvaus kolmiyhteisestä Jumalasta kertoo, miten Jumala toimii suhteessa ihmiseen.

 On mahdotonta täysin kuvata ja ymmärtää Jumalaa, johon uskomme. Häntä ei voi rajoittaa inhimillisiin sanoihin ja mielikuviin.

Kristinuskon historian ensimmäisistä vuosisadoista lähtien tätä mysteeriä, salaisuutta, on yritetty kuvata puhumalla Jumalasta kolmena ”persoonana”. Perinteisesti puhumme Jumalasta Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä. Tällä tavoin voi selventää, kuinka Jumala toimii suhteessa maailmaan, ja mitä tämä ihmiselle tarkoittaa.

  • Usko Jumalaan Isänä merkitsee sitä, että Jumala on luonut kaiken, näkyvän ja näkymättömän.
  •  Jumala ilmaisee meille rakkautensa ja hyvyytensä poikansa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksessa Jumala syntyi ihmiseksi. Jumala asettui ihmisen osaan ja Jeesuksen ristinkuoleman kautta pelasti ihmisen ja koko luomakunnan pahan vallasta.
  • Pyhä Henki tuo Jumalan hyvyyden ja Kristuksen rakkauden meidän keskellemme. Hän kutsuu meitä ja synnyttää meissä uskon ja uuden elämän.

Näissä eri ilmenemismuodoissa, Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä, näemme kuitenkin yhden ja saman Jumalan, joka on itsensä antava rakkaus.

Usko Jumalaan Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä on muotoiltu kirkon uskontunnustukseksi. Siinä Jumalan tunnustaminen ja hänen pelastustekojensa ylistys nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi.