Tainionvirran seurakunnan hallintoa ja taloutta koskevat säännöt

Hallintosääntö

Taloussääntö

Hautaustoimen ohjesääntö

Diakoniatyön johtosääntö