Kirkon oppi ja kirjat

Kirkkomme opettama usko perustuu Raamattuun.

Luterilaisen uskon oppimääritelmät on koottu kolmeen vanhaan uskontunnustukseen ja 1500-luvulla tapahtuneen reformaation luterilaisiin tunnustuskirjoihin. Uskon perusasiat on tiivistetty katekismuksessa.

Jumalanpalveluksessa käytettävät kirjat ovat Raamattu, kirkkokäsikirja ja virsikirja.

Jumalanpalveluksessa lausutaan aina myös uskontunnustus.