Hautajaisten järjestäminen              

Hyvät omaiset
Surun keskellä joudutte huolehtimaan monista käytännön asioista, jotka liittyvät hautajaisten järjestämiseen.  Tämän toivomme auttavan teitä asioiden muistamisessa.

Siunausvaraus
Siunaamisen, hautauksen ja muistotilaisuuden ajat, tilat, pappi ja kanttori varataan kirkkoherranvirastosta.
Lupa hautaamiseen toimitetaan seurakuntaan tai krematorioon.
Kirkkoon kuuluva vainaja siunataan aina. Kirkkoon kuulumaton siunataan pyydettäessä, jos se ei ole vastoin vainajan tahtoa.
Siunaus voidaan toimittaa kirkossa, siunauskappelissa, haudalla tai sairaalassa. Siunaus toimitetaan yleensä ennen tuhkausta.
Hautapaikka ja hautausmuoto (arkku- tai tuhkahautaus) sovitaan kirkkoherranvirastossa. Uurnan laskeminen varataan myös kirkkoherranvirastosta.
Hautajaiset ovat hautapaikkaa ja hautausmaksua lukuunottamatta kirkon jäsenille maksuttomat.

Sanomakellot
Vainajalle soitetaan sanomakellot. Kellojen soittoaika sovitaan kirkkoherranvirastosta.

Sanomakellot soitetaan Hartolassa arkipäivisin kello 10 - 15, yleensä silloin kun vainaja tuodaan ruumishuoneelle mikäli se tapahtuu aamupäivällä. Sysmässä sanomakellot soitetaan Sysmän kirkkomaalla torstaisin klo 9 naisille ja klo 9.15 miehille.

Toimituskeskustelu
Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä ja sopii siunauskeskustelun ajankohdan ja paikan omaisten kanssa. Siunauskeskustelu voi olla joko kotona tai seurakunnan tiloissa. Siinä keskustellaan vainajan elämästä ja sovitaan hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden ohjelma.
Virret voi sopia papin kanssa. Kanttoriin pitää olla yhteydessä, jos toivotaan jotain erityistä musiikkia.

Muistotilaisuus
Omaiset voivat järjestää muistotilaisuuden seurakunnan tiloissa, kotona tai muualla haluamassaan paikassa. Tila varataan siunausaikaa sovittaessa. Seurakunnan tilat ovat Tainionvirran seurakunnan jäsenille ilmaiset. Seurakunnalla ei ole pitopalvelua, vaan tarjoilun voi järjestää itse tai pitopalveluyrittäjät.

Vainajan muistaminen esirukouksessa
Seurakunnan jäsenen muistaminen esirukouksessa tapahtuu hautauksen jälkeen seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa sen alueen kirkossa, missä vainaja asui ellei omaisten kanssa toisin sovita. Esirukouksen yhteydessä sytytetään kullekin vainajalle oma kynttilä. Kynttilän sytyttämisen jälkeen on musiikki ja rukous. Kun vainajan nimi luetaan omaiset voivat halutessaan nousta seisomaan ja käydä istumaan surumusiikin jälkeen.
Seurakunnan jäsenen nimi ilmoitetaan sopimuksen mukaan seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa Lähilehdessä, Kirkonseudussa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Itä-Hämeessä.

Hautajaisten jälkeen
Omaisia varten seurakunnassa on läheisensä menettäneiden vertaisryhmiä. Nämä sururyhmät kokoontuvat 5-6 kertaa. Sururyhmä järjestetään kerran vuodessa. Siitä voi kysyä kirkkoherranvirastosta.

Pyhäinpäivä
Menneen vuoden aikana poisnukkuneiden seurakuntamme jäsenten sekä seurakuntamme hautausmaille haudattujen evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten nimet luetaan pyhäinpäivän iltakirkoissa Hartolan ja Sysmän Pyhän Olavin kirkoissa. Lähiomaisille lähetetään kutsu iltakirkkoon.

Haudan hoito
Uudet haudat luovutetaan 25 vuodeksi. Hautausmaillamme on myös aikaisemmin lunastettuja hautoja joko ainaishautoina tai 50 vuodeksi. Viimeistään 1950-luvulla lunastetut haudat ovat pääsääntöisesti ainaishautoja. Omaiset vastaavat haudan hoidosta. Seurakunnan kanssa voi myös tehdä haudanhoitosopimuksen.

Kirkkoherranvirasto

Lisää tietoa hautajaisista


 

 

Uusi Suomi.fin Läheisen kuolema opas auttaa omaisia asioiden hoidossa ja päätösten teossa menetyksen hetkellä. Opas sisältää tarpeellisia ohjeita, vinkkejä ja yhteystietoja. Läheisen kuolema - Suomi.fi