Seurakunnan päätöksenteko ja hallinto

Joka haluaa vaikuttaa seurakunnassa tehtäviin päätöksiin voi ottaa yhteyttä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäseniin. Myös jokaisella seurakuntalaisella on oikeus tarpeen vaatiessa tuoda asioita kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Näissä tapauksissa asia tulisi olla annettuna kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta. Toinen vaihtoehto vaikuttamiseen on kirkkovaltuuston vaalien yhteydessä joko äänestämällä tai asettumalla ehdokkaaksi.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja ja ovat luettavissa näillä sivuilla.

 

KIRKKOVALTUUSTO
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Tainionvirran seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 valtuutettua. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi pidettävillä seurakuntavaaleilla. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia kaikki 16 v. täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Ehdokkaita voivat asettaa valitsijayhdistykset. Kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä voivat muodostaa valitsijayhdistyksen. Tärkeimpiä asioita valtuustolla on seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja uusista viroista päättäminen sekä seurakunnan omaisuuden hoitamisesta huolehtiminen.

 

 

KIRKKONEUVOSTO
Kirkkoneuvosto on seurakunnan toimeenpaneva elin. Kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat täytyy valmistella ensin kirkkoneuvostossa. Kokouksia on noin kymmenen kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet neuvostoon. Neuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.