Meijän kirkko arjessa ja Pyhässä

Kotoisuutta, kutsumista, arjen jakamista. 

Kirkossa järjestettävä toiminta ja tilaisuudet ovat avoimia kaikille. Erilaisilla tapahtumilla haluamme madaltaa kirkkoon tulemisen kynnystä ihmisten erilaiset hengelliset tarpeet ja arjen huomioiden, kirkkotilan arvokkuutta unohtamatta. Pyhän kokeminen syntyy meille ihmisille erilaisista asioista. 

Esiin on noussut näkökulma, miten tämän ajan lapset ja nuoret löytäisivät kirkosta turvaa. Siksi haluamme luoda lapsille, nuorille ja perheille mahdollisuuksia tutustua kirkkoon heitä kutsuvilla tavoilla. Erityisesti heille suunnatut tapahtumat kokoamme "Meijän kirkko lapsille, nuorille ja perheille" - aihepiirin alle.

Askeleita kohti monikäyttöisempää kirkkotilaa -kyselyssä nousi esiin esimerkiksi keskusteluhetket ja teemaillat, Raamattu- ja rukouspiirit, vapaamuotoiset tapahtumat ja eri ammattiryhmien huomioiminen. Erilaiset, erityisesti aikuisia kiinnostavat tilaisuudet löytyvät "Meijän kirkko aikuisille" - aihepiiristä.

Musiikki eri muodoissaan on monille valtavan tärkeää. Erilaiset musiikkitilaisuudet, lauluhetket ja konsertit ovat kootusti "Meijän kirkko soi" -aihepiirissä.

Onks toivoo? Aiheesta väittelemässä toimittaja, poliisi ja ex-ministeri. La 2.12.2023 klo 15 Hartolan kirkossa