Meijän kirkko tuttu ja turvallinen

Tulemme tutuiksi: läsnäoloa, kirkon esittelyä, arkikielelle sanoittamista.

Kirkoissa on paljon erilaista symboliikkaa, kirkkotaidetta, liturgiaa ja hengellistä kieltä, jotka voivat tuntua vierailta ja vieraannuttavilta. Pyrimme Meijän kirkossa vaikuttamaan siihen, että vierauden tunne voisi vaihtua tuttuuteen. Tuttuus luo myös turvallisuutta. Haluamme, että kieli ei vieraannuttaisi jumalanpalveluksissa kävijöitä eikä kävijän tarvitsisi jännittää, miten "pitäisi" toimia: milloin istutaan tai seistään jne. 

Kirkossa olevilla symboleilla on oma merkityksensä. On kiehtovaa kuulla, mistä ne kertovat. Symboliikka on toki merkittävää katseltunakin, mutta kerrottuna ne avaavat ihmiselle uudenlaisen maailman ja syventävät ymmärrystä. Myös liturgia ja koko jumalanpalvelus avautuu eri tavalla, kun sen kanssa tulee tutummaksi. Kirkkotekstiilit ja esineistö kertovat myös omaa sanomaansa. 

Meijän kirkossa haluamme, että kenenkään ei tarvitsisi kokea ulkopuolisuutta tai kirkkoon kelpaamattomuutta siksi, että kieli tai muoto on vieras. Myös työntekijöiden läsnäolo kirkossa eri tilaisuuksissa tuo tuttuutta ja yhteyttä.